Saturday, July 26, 2008

सिसीमा जीन्दगी

जीन्दगी,
साला,
सिसीमा,
बन्द,
गरेर,
पिउन,
मिल्ने,
भए ।

0 comments:

Post a Comment